Peyronie hastalığı (PD) penisin içinde bir kollajenbirikimidir. Yara izi oluşturur ve bu da erektildurumunda bir bozukluk ve acı yaratır. Bu hastalıkerkeklerin %1-8'ini etkiliyor. ANDROTICALlaboratuvarı, penil eğrilerini tedavi etmek üzeretasarlanmış penil bir çekme...

read more