Peyronie sjukdom (PD) är en ackumulering av kollagen i penis som bildar ett ärr som ger deformitet och smärta i erektilt tillstånd. Dennasjukdom drabbar mellan 1% och 8% av männen. ANDROMEDICAL- laboratoriet tillkännager den stora potentialen hos en nykombinationsbehand...

läs mer