Η ασθένεια Peyronie (PD) είναι μια συσσώρευσηκολλαγόνου στο πέος που σχηματίζει μια ουλή,προκαλώντας δυσμορφία και πόνο στην στυτικήκατάσταση. Η ασθένεια αυτή προσβάλλει το1%-8% των ανδρών. Το εργαστήριοANDROMEDICAL ανακοινώνει το µεγάλο δυναμικόµιας νέας συνδυασμένης θεραπείας για τη θεραπείατης νόσου του Peyronie µε βάση τη µείωση τουινώδους που είναι πλούσια σε αιμοπετάλια (PRFM ήενεργοποιημένο-PRP) µε το Andropeyronie, µίασυσκευή έλξης (PTD) σχεδιασμένη για τη θεραπείατων πενικών καμπυλωμάτων. Τώρα, οι ουρολόγοι, οιασθενείς τους και οι ασφαλιστικές εταιρείες υγείαςμπορεί να έχουν μια οικονομική εναλλακτική αντίτης κολλάγενάσης και της χειρουργικής επέμβασηςγια τη θεραπεία της νόσου Peyronie.

Το 2013 η US-FDA ενέκρινε τη χρήσηκολλαγενάσης (CCH) για τη θεραπεία της. Ηκολλαγενάση είναι ένα ένζυμο που διασπά τουςπεπτιδικούς δεσμούς κολλαγόνου, αλλά ιατρικέςμελέτες έδειξαν ότι η αποτελεσματικότηταπεριορίστηκε σε διόρθωση 33% της καμπυλότηταςτου πέους. Το 2013, η Δρ. Martínez-Salamanca(Ισπανία) διεξήγαγε μια νοσοκομειακή μελέτη με τησυσκευή πέτρινης έλξης που ονομάζεταιAndropeyronie για τη θεραπεία της νόσου Peyronieστην οξεία φάση, επιτυγχάνοντας μια διόρθωση60% της καμπυλότητας με ηχογραφική εξαφάνισητων πλακών στο 48% των ασθενών. Το 2015, ηΑμερικανική Ουρολογική Ένωση συνιστά τηθεραπεία της νόσου Peyronie με συνδυασμένηθεραπεία κολλάγενάσης και “αναδιαμόρφωση” τουπέους. Η ανακατασκευή της πλάκας Peyronieγίνεται με την επιμήκυνση του πέους μεχειροκίνητες ασκήσεις ή με την εφαρμογή μαλακήςπροοδευτικής δύναμης για λίγες ώρες την ημέρα μεμια συσκευή έλξης (PTD).

Το 2018, ο Δρ. Terlecki (ΗΠΑ) δημοσίευσε μιακλινική μελέτη για τη χρήση πλάσματος πλάσματοςπλάσματος αιμοπεταλίων (PRP) από αυτόλογηαρτηριακή πίεση (PRP) στη νόσο Peyronie, τασυμπεράσματα της οποίας ήταν ότι ηενεργοποιημένη PRP ή η PRFM φαίνεται να είναιμια ασφαλής και εφικτή θεραπεία, πάνω από το80% των ασθενών βελτιώθηκε στο βαθμόκαμπυλότητας. Η PRP προέρχεται από τηφυγοκέντρηση ολόκληρου του αίματος. Τα στοιχείαυποδεικνύουν ότι τα αιμοπετάλια διαδραματίζουνσημαντικό ρόλο στην επιδιόρθωση των ιστών, στηναναδιαμόρφωση των αγγείων και στη φλεγμονώδηκαι ανοσολογική ανταπόκριση μέσω έκκρισηςαυξητικών παραγόντων, κυτταροκινών καιχημειοκινών. Η μέση λήψη 2 ενέσεων ανά ασθενή(εύρος, 1-8) τοποθετήθηκε απευθείας σε νευρικέςπλάκες κάτω από υπερηχητική καθοδήγηση.

Η παθοφυσιολογία της νόσου του Peyronie φαίνεταινα περιλαμβάνει αυξημένη φλεγμονή απόδιαταραχή των ιστών, ακολουθούμενη από ανώμαληεπούλωση τραύματος που οδηγεί σε ινοβλαστικέςπλάκες. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν θεραπείεςπου να στοχεύουν ούτε στις φλεγμονώδειςδιαδικασίες ούτε στην αφερέγγυα επούλωσητραύματος που προκαλεί PD. Επιπλέον, οιθεραπείες που εστιάζονται στη διαταραχή τωνινομυσιακών πλακών μέσω μηχανικής παραποίησηςή ένεσης κολλάγενσης δεν αφορούν την κατάλληληεπούλωση ή αναγέννηση του κατεστραμμένουιστού. Θεωρητικά, η ένεση της PRFM θα μπορούσενα συνδυάσει μηχανική διαταραχή της πλάκας, μέσωκατάγματος της βελόνας, ενώ ταυτόχρονα θαεξουδετέρωνε τις καταστροφικές φλεγμονώδειςδιαδικασίες σε μια προσπάθεια να προαγάγει μιακαλύτερη ανταπόκριση επούλωσης τραύματος καινα σταθεροποιήσει τη διασπασμένη πλάκα.

Το 2013, ο Δρ. Chung (Αυστραλία) δημοσίευσε μιαεπιστημονική μελέτη σχετικά με το μηχανισμόδράσης των διατάξεων έλξης του πέους, η οποίααποδεικνύει ότι η εφαρμογή της μηχανικήςπροσομοίωσης ακραίων καταστάσεων ρυθμίζει τηλειτουργία των κυττάρων μέσω μηχανικήςμετατόπισης, μιας κυτταρικής διαδικασίας πουμεταφράζει τα μηχανικά ερεθίσματα σε χημικήαντίδραση που οδηγεί στην ενεργοποίηση τουκυτταρικού πολλαπλασιασμού. Το 2019 η Δρ.Romero-Otero (Ισπανία) δημοσίευσε μια κλινικήμελέτη που κατέδειξε ότι η χρήση συσκευής έλξηςτου πέους μειώνει την ανάγκη κύκλωνκολλαγενάσης σε ασθενείς με νόσο του Peyronie.

Ο κόσμος της ουρολογίας εξελίσσεται ραγδαία καιπολλές κλινικές αρχίζουν να χρησιμοποιούν αυτήτην πολλά υποσχόμενη συνδυασμένη θεραπείαπλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια με θεραπείαπέους έλξης με την ελπίδα επούλωσης τραύματοςκαι αναγέννησης ιστών. Ανοίγονται νέες επιλογέςθεραπείας για τη νόσο του Peyronie, με οφέλη γιατους ασθενείς, τους ουρολόγους και τις εταιρείεςασφάλισης υγείας. Η θεραπεία της PRP µε PTDείναι µια αποτελεσματική θεραπεία χωρίςανεπιθύμητες ενέργειες, η οποία εκτελείται εύκολαστο ιατρείο και µια οικονομική εναλλακτική σεάλλες θεραπείες ή χειρουργικές επεμβάσεις.

Ειδικές προσφορές από τον κατασκευαστή

Andropeyonie premium set
andro-peyronie

Τιμή από € 99. Δωρεάν αποστολή

Pin It on Pinterest