Andropeyronie

Welcome to Andropeyronie, your ultimate solution for Peyronie’s disease treatment. Our products are clinically tested, medically certified, and effective in straightening bent or curved penis.

2023, Kan PRP och traktion behandla Peyronie sjukdom?

Peyronie sjukdom (PD) är en ackumulering av kollagen i penis som bildar ett ärr som ger deformitet och smärta i erektilt tillstånd. Dennasjukdom drabbar mellan 1% och 8% av männen. ANDROMEDICAL- laboratoriet tillkännager den stora potentialen hos en nykombinationsbehand...

Andropeyronie®, dragverktyget är trending ämne på Twitter

En nyligen genomförd studie av American Urological Association, leds av Dr. Pastuszak vid University of Utah School of Medicine (USA) visade att Andropeyronie-märket Andromedical penile traction device är ett av de 3 mest använda orden i tweets om Peyronies sjukdom...

2023 penilextraktionsanordning och kollagenas

Under de senaste 5 åren har olika behandlingar föreslagits för Peyronies sjukdom. Den amerikanska urologiska föreningen (AUA) och den kanadensiska urologiska föreningen (CUA) har föreslagit ett medicinskt protokoll baserat på bindande kollagenasinjektioner tillsammans...

2023 Amerikansk Urologisk Förening

Vår penileffektenhet för Peyronie-sjukdomen, Andropeyronie, kommer att vara på amerikanska Urological Association 2019 års möte vid # 1219 ståndpunkt. Vi kommer att vara tacksamma för ditt besök. Våra distributörer ger dig mer information om PTT (penile traction...

2023 Penile traction terapi i Peyronie sjukdom

2019 KLINISK STUDIE: Penile Traction Therapy och Vakuum Therapy i Peyronie Disease. Slutsatser: Penile Traction Therapy (PTT) och Vacuum Erection Devices (VED) representerar livskraftiga terapeutiska alternativ för att hantera Peyronie Disease, med mer data...

Brittiska urologiska kirurger: protokoll från Peyronies sjukdom

Vad är Peyronies sjukdom? Det påverkar ungefär 1 av var 16: e män (6%). Men de flesta urologer misstänker att det är underrapporterat och kan påverka så många som 1 av 10 män (10%). Det kan förekomma i alla åldrar, även om det ses mestadels i medelålders. Det...

Pin It on Pinterest