Ostatnie badania Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego, prowadzone przez dr Pastuszaka z University of Utah School of Medicine (USA) wykazały, że marka Andropeyronie Andromedical Penile traction device jest jednym z 3 najczęściej używanych słów w tweetach o chorobie Peyroniego na całym świecie.

Badanie przeprowadzone przez Dr. Pastuszaka wraz z Dr. Lipshultzem i Dr. Hotallem zostało opublikowane w „Journal of Urology” w kwietniu 2019 roku. Tytuł badania brzmiał: #Peyronies: An Analysis of Online Twitter Discussion of Peyronie’s Disease. Celem tego badania było ilościowe i jakościowe przeanalizowanie wszystkich dyskusji na Twitterze na temat choroby Peyroniego przy użyciu hashtag #Peyronies.

Zastosowaną metodą była usługa analizy Twittera o nazwie Symplur, która analizowała aktywność Twittera, użytkowników i treści wykorzystywane przez #Peyronies, która jest oficjalnym hashtagiem na chorobę Peyroniego. Analizie poddano działalność od kwietnia 2013 roku do września 2018 roku. Aktywność mierzona była liczbą tweetów miesięcznie i całkowitą liczbą użytkowników w roku. Użytkownicy byli klasyfikowani według lokalizacji geograficznej, zawodu i przynależności do organizacji. Analizę treści przeprowadzono poprzez zebranie informacji na temat wskaźników Twittera, takich jak retweety, linki, media, wzmianki, odpowiedzi, często używane słowa i hashtagi.

Wyniki badania były następujące: zidentyfikowano łącznie 3 278 tweetów i 767 użytkowników korzystających z hashtagu #Peyronies. 75% tweetów zostało wysłanych z linkami, a 49% zawierało obrazy multimedialne. Średnie i standardowe odchylenie tweetów #Peyronies miesięcznie wzrosło z 17,7 ± 8,5 w 2013 r. do 121,4 ± 52,2 w 2018 r. (p <0,001). Miesięczni użytkownicy również zwiększyli liczbę użytkowników z 78 do 767 w latach 2013-2018. Użytkownicy tweet z 61 krajów. Lekarze stanowili 46% głównych czynników wpływających na chorobę Peyroniego. Najpopularniejsze słowa w tweetach #Peyronies to „choroba”, „mężczyźni” i „andropeyronie”. Najbardziej popularnymi hashtagami były #menshealth, #peyronie i #men. Analiza treści tweetów wykazała, że w większości przypadków były to dyskusje na temat opieki klinicznej i wsparcia dla pacjentów online.

Wyniki badania wykazały, że dyskusje na temat choroby Peyronie’ego na Twitterze rozwijają się, z dużą obecnością w tej sieci społecznej. Chociaż liczba dyskusji jest mniejsza w porównaniu z innymi chorobami urologicznymi, ale to badanie pokazuje, że dyskusje na temat choroby Peyroniego wiążą wielu użytkowników. Badanie to wykazało, że portal społecznościowy Twitter jest cyfrowym narzędziem, które wpływa na wiedzę i postrzeganie choroby Peyroniego przez ogół społeczeństwa i lekarzy.

Andropeyronie® jest urządzeniem trakcyjnym prącia do leczenia choroby Peyroniego. Jest on przetestowany klinicznie i zatwierdzony przez FDA. Zmniejsza krzywiznę prącia w 60% i zmniejsza ból w chorobie Peyroniego. Andropeyronie zostało opracowane specjalnie do leczenia zgiętych penisów i choroby Peyroniego.
Link: https://www.auajournals.org/doi/abs/10.1097/UPJ.0000000000000057

Andropeyonie premium set
andro-peyronie

Cena od 399 zł / € 99 / 89 £. Darmowa dostawa

Pin It on Pinterest