2020 Americká urologická asociace

2020 Americká urologická asociace

Naše penilní trakční zařízení pro Peyronieho chorobu, Andropeyronie, bude na výroční schůzce Amerického urologického sdružení 2019 na stánku č. 1219. t Budeme vděční za vaši návštěvu. Naši distributoři vám poskytnou více informací o PTT (penilní trakční terapii) a...

Pin It on Pinterest