Andropeyronie bilimsel olarak test edilmiştir

kavisli penis için Andropeyronie hakkında bilgi ile çalışma

Traksiyon Cihazı ile Akut Faz Peyronie Hastalığı Yönetimi: Ultrason Korelasyon lu Randomize Olmayan Prospektif Kontrollü Çalışma

SONUÇ: Penil traksiyon tedavisi (PTT), Peyronie hastalığının (PH) akut fazı (AP) ağrı azaltma, penis eğriliği azalması ve cinsel fonksiyonda iyileşme açısından etkili bir tedavi dir.

kavisli penis için Andropeyronie hakkında bilgi ile çalışma

Bir penis traksiyon cihazı kullanımı Peyronie hastalığı olan hastalarda kollajenaz döngüleri ihtiyacını azaltır

SONUÇ: Penil Traksiyon Cihazı nın kollajenaz ile birleşimi literatürde benzer sonuçlar elde eden döngü sayısını azaltmak ve tedavinin maliyet-verimliliğini artırmak için yararlıdır.

kavisli penis için Andropeyronie hakkında bilgi ile çalışma

Peyronie hastalığı ve mekanotransdüksiyon: Bir hücre kültürü suş sisteminde Peyronie hastalığına hücresel değişikliklerin in vitro analizi

SONUÇ: Mekanik gergin bir ortamda yetiştirilmiş hastalıklı ve normal insan tunica albuginea’dan türetilen hücreler üzerinde yapılan bu yeni çalışma, Peyronie’nin plak remodelinginde penil traksiyon cihazının kullanımına dair iyi bilimsel kanıtlar sunmaktadır.

kavisli penis için Andropeyronie hakkında bilgi ile çalışma

Peyronie hastalığının tedavisinde non-invaziv tedavi

SONUÇ: PD’de traksiyon tedavisinin rolü yara izinin ilerlemesini durdurmak, penis boyu ve çevresi kurtarmak, eğriliği azaltmak, cinsel işlevi geliştirmek ve sonuçta ameliyattan kaçınmak veya basitleştirmektir.

kavisli penis için Andropeyronie hakkında bilgi ile çalışma

Peyronie Hastalığı Sonucu Penil Eğrilik Tedavisinde Penil Extender Cihazının Kullanımı. Faz II Prospektif Çalışmanın Sonuçları

SONUÇ: Çalışmamızda penil genişletici penil eğrilikte iyileşme yedirilmiştir. Penisin hem sarkık hem de gerilmiş durumda önemli ölçüde uzamış olduğu da kaydedildi.

kavisli penis için Andropeyronie hakkında bilgi ile çalışma

Harici Penis Sedyesi Peyronie’nin Penis Eğriliğini Azaltabilir mi?

SONUÇ: Bu sonuçlar, ps [Andropeyronie Penil Stretcher] seçilen Peyronie hastalarında erektil disfonksiyon olmadan penil eğrilik etkilenen umut verici bir kullanım öneririz.

kavisli penis için Andropeyronie hakkında bilgi ile çalışma

Ortak ürolojik durumların tedavisi için trombosit zengin fibrin matriks enjeksiyonlarının güvenliği ve fizibilitesi

BULGULAR: Daha sonra takip edilen PH’li hastalarda başlangıçta eğrilik derecelerinde 80 (4/5) öznel iyileşme bildirilmiştir.

kavisli penis için Andropeyronie hakkında bilgi ile çalışma

Peyronie hastalığı – en son tedavi seçenekleri

SONUÇ: Peyronie Hastalığının tedavisi hasta ile uzman arasında tercih edilecektir. Cerrahi seçeneği geçemeyen ler ya da geçiremeyenler için Andropeyronie gerçek bir alternatiftir.

kavisli penis için Andropeyronie hakkında bilgi ile çalışma

Peyronie hastalığının tedavisinde non-invaziv tedavi

SONUÇ: Şu anda cerrahi olmayan tedaviler bağlamında, örneğin mekanik tedaviler ve CCH kombinasyonu gibi multimodal bir yaklaşımın bu durumun yönetilmesinde en uygun yol olması muhtemeldir.

kavisli penis için Andropeyronie hakkında bilgi ile çalışma

Aktif Faz Peyronie Hastalığı Için Yönetim Seçeneklerinin İncelenme

SONUÇ: Penil traksiyon tedavisi hasta sonuçlarını iyileştirebilir.

kavisli penis için Andropeyronie hakkında bilgi ile çalışma

Peyronie Hastalığı için Bir Tedavi Olarak Penil Germe: Bir İnceleme

SONUÇ: Penil germe PH için etkili bir tedaviyöntemidir. Sınırlı denemelerden elde edilen veriler, daha fazla araştırma yapılması gerekse de, PD’nin yönetiminde PTT ve VED’lerin rolünü öne sürüyor.

kavisli penis için Andropeyronie hakkında bilgi ile çalışma

Peyronie Hastalığı Için Primer Tedavi Gören Erkeklerde Yardımcı Mekanik Çekişin Penis Uzunluğu Üzerine Etkisi: Sistematik Bir İnceleme ve Meta-analiz

SONUÇ: PTT, PH tedavisi gören erkeklerde uzunluk kaybını azaltmak için umut verici bir teknik olabilir. PTT’den yararlanacak ideal zamanlama ve alt popülasyonların belirlenmesi için ileride çalışmalar yapılmalıdır.

kavisli penis için Andropeyronie hakkında bilgi ile çalışma

Bir Hayvan Modelinde Peyronie Hastalığı için Penil Traksiyon ve Vakum Erektil Cihaz Etkisi

SONUÇ: PH tedavisi için TD ve VED ile çeşitli faydalar gözlenebilir.

kavisli penis için Andropeyronie hakkında bilgi ile çalışma

Clostridium histolyticum kollajenaz ile Peyroniés hastalığının tedavisinde sonuçlarımızın analizi ve penis genişletici kullanarak modelleme

SONUÇ: PD’de CHC enjeksiyonları ve modellemesi penisin eğriliğini azalttı. Bu birkaç durumda PH için penis cerrahisi önlemek ve gerektiğinde, prosedür daha az invaziv bir cerrahi olabilir bir tedaviyöntemidir.

kavisli penis için Andropeyronie hakkında bilgi ile çalışma

Penil traksiyon tedavisi ve Peyronie hastalığı: mevcut literatürsanat incelemesi

SONUÇ: Penis çekiş cihazı tolere edilebilir, en az yan etkiye sahiptir ve erkekler genellikle cihazdan memnundur.

kavisli penis için Andropeyronie hakkında bilgi ile çalışma

Peyronie hastalığı için penil traksiyon tedavisi-kanıt nedir?

SONUÇ: Sonuç olarak, düzey 2b kanıtlar (Oxford Kanıta Dayalı Tıp Merkezi’ne göre) PTT’nin PH’li erkekler için tolere edilebilir, minimal invaziv bir yöntem olduğunu göstermektedir.

kavisli penis için Andropeyronie hakkında bilgi ile çalışma

Peyronie hastalığının tedavisinde terapötik gelişmeler

SONUÇ: Çekiş tedavisi, multimodal yaklaşımın bir parçası olarak, penis uzunluğu pd ilişkili kaybını önlemek için az kullanılan bir ek araçtır, ancak etkinliği hasta uyumuna bağlıdır.

kavisli penis için Andropeyronie hakkında bilgi ile çalışma

Peyronie Hastalığının Yönetiminde Oral Pentoksifilin, Kolşisin ve Penil Traksiyonun Değerlendirilmesi

SONUÇ: Birlikte PTT ile alınan pentoksifilin ve kolşisin, PH’den kaynaklanan penil eğrilik ve plak için uygun, düşük maliyetli ve etkili bir tedavi sunar.

Pin It on Pinterest