Andropeyronie är vetenskapligt testad

studie med information om Andropeyronie för böjd penis

Akut fas Peyronies sjukdomshantering med draganordning: en icke-randomiserad prospektiv kontrollerad studie med ultraljud korrelation

SLUTSATSER: penis dragning terapi (PTT) verkar en effektiv behandling för den akuta fasen (AP) av Peyronies sjukdom (PD) i form av smärtlindring, penis krökning minskning, och förbättring av sexuell funktion.

studie med information om Andropeyronie för böjd penis

Användning av en penis draganordning minskar behovet av cykler av kollagenas hos patienter med Peyronies sjukdom

SLUTSATSER: kombinationen av användning av en penis draganordning med kollagenas är användbar för att minska antalet cykler som uppnår liknande resultat som de i litteraturen, och förbättra kostnadseffektiviteten i behandlingen

studie med information om Andropeyronie för böjd penis

Peyronies sjukdom och mekanantransduktion: en in vitro-analys av cellulära förändringar av Peyronies sjukdom i ett cell-kultur stam system

SLUTSATSER: denna roman studie av celler som härrör från sjuka och normala mänskliga Tunica albuginea odlade i en mekanisk ansträngda miljö ger goda vetenskapliga belägg för användning av penis draganordning i Peyronies plack remodeling.

studie med information om Andropeyronie för böjd penis

Icke-invasiv behandling vid hantering av Peyronies sjukdom

SLUTSATSER: den roll som dragkraft terapi i PD är att stoppa utvecklingen av ärrbildning, återhämta penis längd och omkrets, minska krökning, förbättra sexuell funktion och i slutändan för att undvika eller förenkla kirurgi

studie med information om Andropeyronie för böjd penis

Användning av penile Extender-enhet vid behandling av penis krökning till följd av Peyronies sjukdom. Resultat av en prospektiv fas II-studie

SLUTSATSER: i vår studiepopulation producerade penis förlängaren förbättring av penis krökning. Signifikant förlängning av penis både i slapp och i sträckt tillstånd spelades också in.

studie med information om Andropeyronie för böjd penis

Kan en extern penis bår minska Peyronies Penile krökning?

Slutsatser: dessa resultat tyder på en lovande användning av PS [Andropeyronie penis bår] hos utvalda Peyronies patienter som drabbats av penis krökning utan erektil dysfunktion.

studie med information om Andropeyronie för böjd penis

Säkerhet och genomförbarhet av trombocyt rika fibrin Matrix injektioner för behandling av vanliga urologiska tillstånd

RESULTAT: hos patienter med PD med efterföljande uppföljning rapporterade 80 (4/5) inledningsvis en subjektiv förbättring av deras grad av krökning.

studie med information om Andropeyronie för böjd penis

Peyronies sjukdom – senaste behandlingsalternativ

SLUTSATSER: behandlingen av Peyronies sjukdom kommer att vara ett val mellan patienten och specialisten. För dem som inte kan eller inte kommer att genomgå det kirurgiska alternativet, är Andropeyronie ett verkligt alternativ.

studie med information om Andropeyronie för böjd penis

Icke-invasiv behandling vid hantering av Peyronies sjukdom

Slutsatser: för närvarande är det sannolikt, i samband med icke-kirurgisk behandlingar, att ett multimodalt tillvägagångssätt, till exempel kombinationen av mekaniska terapier och CCH, är den lämpligaste vägen framåt för att hantera detta tillstånd.

studie med information om Andropeyronie för böjd penis

Översyn av hanteringsalternativ för aktiv fas Peyronies sjukdom

SLUTSATSER: penis dragning terapi kan förbättra patientens resultat.

studie med information om Andropeyronie för böjd penis

Penile stretching som en behandling för Peyronies sjukdom: en översyn

SLUTSATSER: Penile stretching är en effektiv behandling för PD. Data från begränsade prövningar tyder på en roll för PTT och VEDs i hanteringen av PD, även om ytterligare forskning behövs.

studie med information om Andropeyronie för böjd penis

Effekten av adjungerad mekanisk dragning på penis längd hos män som genomgår primär behandling för Peyronies sjukdom: en systematisk genomgång och meta-analys

SLUTSATSER: PTT kan vara en lovande teknik för att minska förlust av längd hos män som genomgår PD-behandling. Framtida arbete bör göras för att bestämma den idealiska timing och subpopulationer som skulle gynnas av PTT.

studie med information om Andropeyronie för böjd penis

Effekt av penis dragkraft och vakuum erektil enhet för Peyronies sjukdom i en djurmodell

SLUTSATSER: olika fördelar kan observeras med TD och VED för behandling av PD.

studie med information om Andropeyronie för böjd penis

Analys av våra resultat vid behandling av Peyroniés sjukdom med Clostridium histolyticum kollagenase och modellering med hjälp av penis extender

SLUTSATSER: CHC injektioner och modellering i PD minskat krökning av penis. Det är en behandling som kan undvika penis kirurgi för PD i flera fall och vid behov, förfarandet kan vara en mindre invasiv kirurgi.

studie med information om Andropeyronie för böjd penis

Penis dragning terapi och Peyronies sjukdom: ett tillstånd av konst översyn av den aktuella litteraturen

SLUTSATSER: penis draganordningen är acceptabel, har minimala negativa resultat, och män är i allmänhet nöjda med enheten.

studie med information om Andropeyronie för böjd penis

Penis Traction terapi för Peyronies sjukdom-vad är bevisen?

SLUTSATSER: Sammanfattningsvis föreslår nivå 2B bevis (enligt Oxford Centre for Evidensbaserad medicin) att PTT är en tolerabel, minimalt invasiv metod för män med PD.

studie med information om Andropeyronie för böjd penis

Terapeutiska framsteg vid behandling av Peyronies sjukdom

SLUTSATSER: Traction Therapy, som en del av ett multimodalt tillvägagångssätt, är ett underanvänt ytterligare verktyg för att förebygga PD ‐ associerad förlust av penis längd, men dess effektivitet är beroende av patientens efterlevnad.

studie med information om Andropeyronie för böjd penis

Utvärdering av oral pentoxifyllin, kolkicin, och penis dragning för hantering av Peyronies sjukdom

SLUTSATSER: helt, pentoxifyllin och kolkicin, tas med samtidig PTT, presentera en potentiellt bekväm, låg kostnad, och effektiv behandling för penis krökning och plack till följd av PD.

Pin It on Pinterest