INTEGRITETSPOLICY

ANDROMEDICAL SL, belägen vid 6 Gran Vía, 4: e 28013 Madrid, Spanien, Europeiska unionen, BARREL: ESB82545096, upplyser kunden om att ANDROMEDICAL SL har en exklusiv informationsrekord som utvecklats med uppgifterna från www.andropeyronie.com, tillsammans med enligt sin skyldighet för målet med detaljer och vidare rättsmedel som utnyttjas i www.andropeyronie.com, förutom marknadsföringsjobb och dessutom fokusering, bestående av att skicka e-post utöver meddelanden med något slags system med SMS, UTMS och så vidare, vilket kan vara av intresse för att expandera såväl som öka våra produkter genom att justera våra erbjudanden till dina behov eller preferenser, baserat på individens forskning och även uppdelning i tillägg till kommersiella detaljer bandinspelade i våra detaljer följaktligen av din tillgänglighet till www.andropeyronie.com, tillsammans med tillåta anpassad navigering.

Privatpersonen godkänner särskilt förbättringen av hans detaljeringsdata, som erhållits under hela navigationen på www.andropeyronie.com, eller erbjuds vid tidpunkten för fullföljandet av något slag, tillsammans med detaljerna från affärsanslutningen, i den automatiska specifika informationen som beskrivs i den riktigt första stycket.

Konsumenten kan utöva sina konstitutionella friheter för att få tillgång till, rättelse, uppsägning samt vidare motstånd tillsammans med de borgerliga friheterna för att ogiltigförklara tillståndet att lämna ut enskild information som använder sig av e-post som levereras i samtalsläget.

ANDROMEDICAL S.L. upplyser att för att få tillgång till någon del av komponenterna eller lösningarna på www.andropeyronie.com kan personen begäras för att slutföra medlemskapsslag eller någon form av slags liknande art, där personen är bad om att slutföra sina privata detaljer. Det är också livskraftigt att ANDROMEDICAL S.L. kan använda «cookies» för att bekräfta kunden med avsikt att förbättra sina tjänster.

Genom att godkänna dessa problem ger kunden sitt samtycke av användningen samt likadana upplysningar om den information som bestod av i de tidigare överförda filerna till företag som kommer från ANDROMEDICAL S.L. grupp, för att skicka ut speciella kampanjer tillsammans med marknadsförings- och reklammeddelanden, av något slag av system, fröder den produkt och tjänster som denna organisation använder. Individuellt meddelas att cessionen säkert kommer att ske så fort som den privata informationen samlas in.

ANDROMEDICAL S.L. ägnas åt att värdera din personliga integritet tillsammans med att använda dina personliga uppgifter baserat på filens egenskaper, tillsammans med att behaga sina uppgifter för att upprätthålla det och dessutom omfatta alla tillräckliga förfaranden för att stoppa modifiering, förlust eller obehörig åtkomst till, baserat på vad som anges i säkerhets- och säkerhetspolicyen för uppgifterna, inklusive den specifika informationen.

problem
 Syftet med denna lagliga vård är att ta hand om användningsvillkoren tillsammans med förutom att skydda de mänskliga försvarsförsvaren på www.andropeyronie.com (”www.andropeyronie.com” i den efterlevande) ANDROMEDICAL SL (”ANDROMEDICAL” i anslutning till), vars adress är # 6 Mormor Vía, fjärde 28013 Madrid, Spanien, Europeiska unionen, telefon +1 646 568 7796 utöver fax +1 646 568 7796. Begreppen «Du» och «Person» (”Konsumenten” i överensstämmelse) utnyttjas rätt som anges nedan för att förklara alla och / eller organisationer som tillgängligheten till denna webbplats av någon anledning.

Användning av webbplatsen www.andropeyronie.com och / eller dess Carrier innebär fullständigt / totalt godkännande utan att utesluta varje respekt för användningen, vilket föreslår att individen behöver förstå hur viktigt det är att kontrollera användarvillkoren varje gång Klienten bläddrar med www.andropeyronie.com Den lätta tillgängligheten och / eller utnyttjandet av specifika lösningar som ges till användarna på www.andropeyronie.com kan ta på sig vissa problem som, beroende på förekomsten, alternativ, förändring och / eller uppnå dessa användarvillkor På grund av detta måste individen, innan de åtgår till webbplatsen och / eller utnyttja korrigerande åtgärder tillsammans med element som tidigare utvärderats, behöva ta en titt på och dessutom acceptera de problem som anges tidigare.

 
WWW.ANDROPEYRONIE.COM ANVÄNDNING OCH OCKSÅ LÖSNINGAR
 Individen är skyldig att utnyttja internetwebbplatsen www.andropeyronie.com tillsammans med sina erbjudna företag via nätet www.andropeyronie.com, baserat på regler, etiska behov, allmänt accepterade personuppgifter utöver allmän ordning tillsammans med vad som anges i dessa hälsningar till användning. Därefter är det förbjudet att använda webbplatsen www.andropeyronie.com eller dess leverantörer för olagliga ändamål eller influenser och / eller mot vad som anges i dessa användningsområden, som bryter mot de konstitutionella flexibiliteterna och / eller intressena för tredje parter eller som kan skada webbplatsen www.andropeyronie.com eller förhindra / hindra sin rutinanvändning eller dess lösningar som erbjuds enkelt på www.andropeyronie.com, av övriga användare, ANDROMEDICAL och / eller dess foto.

RÄTT FÖR ATT PERSONIFIERA ANVÄNDNINGARNA
 ANDROMEDICAL publikationer rätten att skräddarsy ensidigt och utan föregående meddelande någon form av något av villkoren för dessa hälsningar för användning som ANDROMEDICAL anser behövs, liksom även efter det skarpa folket om de uppnådda ändringarna som använder www. andropeyronie.com

Upphovsrätt och även upphovsrätt
 All information som finns i www.andropeyronie.com, dess visuella layout samt dess språkkod i HTML, XHTML, JAVA, JSP, Javascript, Flash eller någon form av annan annan bevakas av upphovsrätt eller olika andra upphovsrättsliga rättigheter. Dessa konstitutionella friheter hör helt och hållet till ANDROMEDICAL eller dess licensgivare. De webbklienter som får tillgång till den här webbplatsen kan se informationen på den här webbplatsen tillsammans med nedladdning eller kopiera den i sina datorsystem, så länge de duplicerade elementen inte efteråt skickas till tredje part eller bevaras på en webbserver med en länk till Internet eller ett nätverk. Personer som åtnjuter denna webbplats kommer inte, rätt till vad som anges i dessa hälsningar att använda, sprida, modifiera, skicka, släppa, återskapa eller göra någonting till någon typ av typ bland de uppgifter som visas i www.andropeyronie.com utan föregående godkännande från ANDROMEDICAL.

WEBB-LÄNKAR
 Om www.andropeyronie.com hänvisas av en reklam / reklamprodukt eller webbsidor till tredje part, hanterar ANDROMEDICAL inte, godkänner inte heller de tjänster, produkter, detaljer, filer, föremål eller någon form av sorts produkt som finns i Internet-webbplatser för 3: e händelser. ANDROMEDICAL ger följaktligen ingen skyldighet för någon typ av problem för äktheten hos delarna på de tidigare diskuterade webbplatser. Förekomsten av en internetlänk behöver inte någon form av webblänk mellan ANDROMEDICAL tillsammans med ägaren till internetwebbplatser där internetlänken kan placeras.

OBSERVERA FÖR FÖRSÄKRING OCH ÄVEN ANSVAR
 ANDROMEDICAL GARANTERAR INTE TIDSPLATSEN ELLER LÄNKAR FÖR PROCEDUREN AV DENNA WEBBPLATS ELLER DESS LÖSNINGAR TILLGÄNGLIG FÖR KONSUMENTEN, Tillsammans med detta, kommer det att minska eventuella problem för problem av vilken typ som helst som följer av planens saknas eller länk till sin webbplats eller lösningar , Men det är visserligen otillfredsställande att det är möjligt att erbjuda, för sina lagliga kapaciteter, tillsammans med förpliktelser, tekniskt stöd till de som påverkas.

Pin It on Pinterest