KÖPVILLKOR

TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Idag kontrollerar grundläggande försäljningsproblem endast förvärv av saker som görs direkt från Andromedical S.L., med hjälp av Andromedical S.L.s telefontjänst, arbetsplatser eller webbplats. Det är inte möjligt att förklara någon typ av typ av typ av köp som görs genom någon slags sort av olika olika nätverk eller annan leverantör.

BETYGSÄTTA
Kursen kommer definitivt att vara den som värderar troligtvis någon typ av typ av typ av min i tid som släpps på motsvarande webbplats genererad av Andromedical S.L. för varje nation. Kostnaden kommer absolut att bestå av skatteplikt när den är utmärkt.
Kostnader för alla produkter består inte av någon slags typ av ytterligare skatteansvarsavvikelser eller vägtullar som kan åläggas genom personliga nationers lagar. Varje typ av typ av extrakostnader av denna typ betalas av köparen av oroliga poäng.

BETALNINGSVILLKOR
Saker levereras när 100% av bosättningen erhålls av Andromedical, S.L.
Avräkning ser ut som godkänd för alla produkter samt för alla platser är bankkort, betalkort, banköverföring och dessutom Paypal.

TID OCH LEVERANSBETINGELSER
Cirkulationstiden i förbättring till transportföretaget som utnyttjade kommer definitivt att skilja sig åt det sista området.
USA, Europa och Japan, ~ 4-9 dagar
Asien-Stilla havet och Amerika, ~ 10-20 dagar
Vid leveransen måste motsvarande dokument undertecknas för att bekräfta mottagandet och godkännandet av leveransen.
Om exteriörskador av någon typ av typ upprättas måste detta förklaras på lämpligt sätt på cirkulationsnotan såväl som kunden måste informera Andromedical S.L. inom följande två veckor efter cirkulationsdagen.

GARANTIER
De produkter som Andromedical S.L. erbjudanden har klistermärken:
Produktens garanti:
Andromedicals produkter tillverkas enligt hälsosektorns stränga kvalitetsstandarder som gör att vi kan erbjuda ett års produktgaranti och två års produktgaranti i EU-länderna i enlighet med gällande lagstiftning. Denna period börjar dagen efter att produkten mottagits av klienten.
Produktgarantin kommer helt enkelt att stå om kunden har den initiala fakturering / försäljningsfakturering (ange inköpsdag samt kvitteringsnummer), själva varan (bortsett från delar som inte används för flera användningsområden) och även det första produktförpackningen.
Tillverkarens garanti upphör att gälla för alla typer av produkter som har fixats eller omvandlats av personer förutom de ackrediterade ombuden för representanten eller som verkligen har gått igenom missbruk, försummelse eller händelse av köparen.
På samma sätt, förbli dessutom utesluter specifikt från materialet i det föremål som erhållits utöver, följaktligen, från servicegarantin för det, de punkter som krävs för användning för de konsumenter vars fysiska problem är större än vanligt, eller att, ögonblicket för användning gör kunden efterfrågan på dem. Dessa innehöll komponenter som krävs för dessa individer kräver att hanteras köparen, tänker kunden priset för extra delar.
Enligt direktiv 93/42 / EEG, oroande medicinska prylar, tillsammans med enligt ISO 13485: 2003 Superb High Quality Criterion, måste klienten skicka denna servicegaranti, helt avslutad tillsammans med på samma sätt ackrediterade, till klistret till posten adress: Andromedical SL, 6 Granny Vía, fjärde, 28013 Madrid, Spanien.

Rätt till återbetalningsgaranti:
Andromedical SL: s produkter tillverkas enligt medicinska sektorns strängaste kvalitetsnormer, vilket gör det möjligt för kunden att återbetala en 15-dagars uppsägningsperiod för återbetalningen av de pengar som betalats för dem, den tidsperiod då produkten måste returneras till Andromedical SL
OBS: Som anges i policyn från hälsomyndigheterna i Europeiska unionen och Förenta staterna och Kanada, KAN INTE ÅTERBETALAS av hygieniska eller hälsoskyddsskäl om förseglingen ”Garanti” inte har tätats.
Avbeställningsperioden börjar dagen efter det att slutklienten mottar produkten som de vill returnera, förutsatt att enheten har betalats i sin helhet.
Denna garanti gäller för Andromedical S.L.s produkter och endast när de köps direkt från tillverkaren, Andromedical S.L., via sitt kundtjänsttelefoncenter, på deras kontor eller via de webbplatser som tillhör AndromedicalS.L.
För att återbetala det pris som klienten har betalat har Andromedical S.L. kommer att begära honom att skicka tillbaka huvudproduktuppsättningen till deras centralkontor (postadress: 6 Gran Vía, 4: a, 28013 Madrid, Spanien), tillsammans med den ursprungliga fakturan eller försäljningskvittot (med angivande av inköpsdatum och serienummer) och originalförpackning. Efter kontroll av produktens status fortsätter Andromedical att återbetala beloppet till kunden.
Frakt- och hanteringsavgifter återbetalas inte. Dessutom bärs kostnaden för insamling av kunden.
Köp som görs genom distributörer eller tredjepartsleverantörer är uttryckligen uteslutna från ovannämnda garanti.

INFORMERAT SAMTYCKE
Med tillstånd för närvarande försäljningsproblem, känner du förutom att du erkänner att du känner igen de funktioner, slag, kontraindikationer, tillsammans med säkerhetsåtgärder du måste vidta för att använda produkten på rätt sätt.
Du känner igen, erkänner och tillåter dessutom att räkna ut att hålla fast vid indikatorer utöver också synligheten för hälsa såväl som wellness samt hälsorisker om du inte använder saker som helt uppfyller alla kriterier.
Det tros att du verkligen har verkligen erkänt tillsammans med ackrediterade problem i dag som du har fullständig förståelse för dessa planer med informationen i dem från minen som du gör upphandlingen av de viktiga punkterna. Dessutom ger du upplyst tillstånd om hoten om missbruk av den förvärvade produkten.
Andromedical® har registrerat Andropenis®, Andropeyronie® och Androvacuum® som en klass II-enhet i USA för att användas som en extern penidstyvhetsenhet avsedd att skapa eller bibehålla tillräcklig penisk styvhet för samlag.

Återförsälja.
Det är helt begränsad marknadsföringsanvändningspoäng för variabler av folkhälsa. Andromedical är det enda certifierade företaget som tar hand om de viktiga saker som används.

TERRITORIUM.
För vilken fråga som helst jämfört med Andromedical S.L., kommer domstolen i Madrid (Spanien, Europeiska unionen) definitivt att hållas skicklig, till följd av att man avstår från elementen till alla slags många andra jurisdiktioner som kan utnyttja.

Pin It on Pinterest