WARUNKI ZAKUPU

ZAKRES STOSOWANIA
Obecnie podstawowe problemy ze sprzedażą kontrolują tylko przejęcia rzeczy dokonanych bezpośrednio od Andromedical S.L., za pośrednictwem serwisu telefonicznego, miejsc pracy lub strony internetowej Andromedical S.L.. Nie jest możliwe deklarowanie na wszelkiego rodzaju zakupach dokonywanych za pośrednictwem różnego rodzaju innych sieci lub innych dostawców.

CENA
Stawką na pewno będzie to, co najbardziej prawdopodobne dla każdego rodzaju min w czasie publikowanym na równoważnej stronie generowanej przez Andromedical S.L. dla każdego narodu. Koszt będzie bezwzględnie składał się z obowiązku podatkowego, gdy będzie on doskonały.
Koszty wszystkich produktów nie składają się z żadnego rodzaju dodatkowych zobowiązań podatkowych lub opłat, które mogłyby być nałożone przez prawo danego kraju. Wszelkiego rodzaju dodatkowe wydatki tego rodzaju mają być płacone przez nabywcę punktów, których to dotyczy.

WARUNKI PŁATNOŚCI
Rzeczy są dostarczane, gdy 100% ugody otrzymuje Andromedical, S.L.
Rozliczenie wygląda jak autoryzowane dla wszystkich produktów jak również dodatkowo wszystkie miejsca to karta bankowa, karta debetowa, przelew bankowy jak również dodatkowo Paypal.

CZAS I WARUNKI DOSTAWY
Czas obiegu w usprawnieniu firmy transportowej, z którego skorzystała firma, będzie zdecydowanie różnił się w ostatnim obszarze.
USA, Europa i Japonia, ~ 4-9 dni
Azja-Pacyfik i Ameryka, ~ 10-20 dni
W momencie dostawy, odpowiedni dokument musi być podpisany w celu potwierdzenia odbioru i przyjęcia dostawy.
W przypadku stwierdzenia szkód zewnętrznych jakiegokolwiek rodzaju, należy to odpowiednio wyjaśnić na karcie obiegowej, a ponadto klient musi poinformować Andromedical S.L. w ciągu kolejnych 2 tygodni po dniu obiegu.

GWARANCJE
Produkty, które Andromedical S.L. sprzedaje, są objęte gwarancjami:

Gwarancji na produkt:
Produkty Andromedical produkowane są zgodnie z najsurowszymi standardami jakości obowiązującymi w sektorze zdrowia, co pozwala nam oferować 1 rok gwarancji na produkty oraz 2 lata gwarancji na produkty w krajach Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres ten rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu produktu przez klienta.
Gwarancja na produkty będzie obowiązywała tylko wtedy, gdy klient będzie posiadał początkowe rozliczenie/fakturę sprzedaży (określającą dzień zamówienia oraz numer potwierdzenia), sam produkt (nie uwzględniając części nie przeznaczonych do wielokrotnego użytku), a także opakowanie pierwszej rzeczy produktu.
Gwarancja producenta jest nieważna w odniesieniu do wszelkiego rodzaju produktów, które zostały naprawione lub przekształcone przez ludzi oprócz tych akredytowanych agentów przedstawiciela lub które rzeczywiście przeszły przez nadużycie, zaniedbanie lub incydent przez kupującego.
Podobnie, pozostają one dodatkowo wyraźnie wyłączone z materiału uzyskanego przedmiotu, a co za tym idzie, z gwarancji serwisowej na niego, punkty wymagane do użytkowania dla tych konsumentów, których problemy fizyczne są większe niż powszechne, lub że moment użytkowania sprawia, że klient żąda od nich. Zawierały one elementy wymagane dla tych osób, które wymagają zarządzania przez kupującego, myśląc o cenie dodatkowych części.
Zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG, niepokojącymi gadżetami medycznymi oraz zgodnie z ISO 13485:2003 Superb High Quality Criterion, klient musi wysłać tę gwarancję na usługę, całkowicie zlikwidowaną wraz z podobną akredytacją, na adres pocztowy: Andromedical S.L., 6 Granny Vía, Fourth, 28013 Madrid, Spain.

Prawo do gwarancji zwrotu pieniędzy:
Produkty Andromedical S.L. produkowane są zgodnie z najbardziej rygorystycznymi normami jakości sektora medycznego, co pozwala na zaoferowanie klientowi 15-dniowego okresu na odstąpienie od umowy i zwrot zapłaconych za nie pieniędzy, okresu czasu, w którym produkt musi zostać zwrócony do Andromedical S.L.

UWAGA: Zgodnie z polityką władz sanitarnych Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych-Kanady, produkt ten nie może być zwrócony ze względów higienicznych lub ochrony zdrowia, jeśli pieczęć „Gwarancja” została rozszczelniona.

Okres unieważnienia rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu przez klienta końcowego produktu, który chce on zwrócić, pod warunkiem, że urządzenie zostało w pełni opłacone.
Gwarancja ta będzie miała zastosowanie do produktów Andromedical S.L. i tylko w przypadku zakupu bezpośrednio od producenta, Andromedical S.L., poprzez centrum telefoniczne obsługi klienta, w jego siedzibie lub na stronach internetowych, które są własnością AndromedicalS.L.
W celu zwrotu ceny zapłaconej przez klienta, Andromedical S.L. zwróci się do niego z prośbą o odesłanie głównego zestawu produktów do jego biura centralnego (adres pocztowy: 6 Gran Vía, 4, 28013 Madryt, Hiszpania), wraz z oryginalną fakturą lub paragonem sprzedaży (z datą zakupu i numerem seryjnym) oraz oryginalnym opakowaniem. Po sprawdzeniu stanu produktu, Andromedical przystąpi do zwrotu kwoty klientowi.
Koszty wysyłki i obsługi nie podlegają zwrotowi. Również koszt odbioru zostanie poniesiony przez klienta.
Zakupy dokonane za pośrednictwem dystrybutorów lub sprzedawców zewnętrznych są wyraźnie wyłączone z powyższej gwarancji.

ŚWIADOMA ZGODA
Za dzisiejszym pozwoleniem Kłopoty ze Sprzedażą, oprócz przyznania się do rozpoznania cech, rodzajów, przeciwwskazań, wraz ze środkami bezpieczeństwa, które należy podjąć w celu właściwego użytkowania produktu.
Rozpoznajesz, przyznajesz i dodatkowo oświadczasz, że przywiązujesz się do wskaźników, a także widoczności zdrowia i dobrego samopoczucia oraz zagrożeń dla zdrowia, jeśli nie używasz rzeczy całkowicie zgodnych z każdym kryterium.
Będziemy wierzyć, że rzeczywiście rzeczywiście rozpoznałeś wraz z akredytowanymi dzisiaj problemami, które masz pełne zrozumienie dla tych planów wraz z informacjami zawartymi w nich z min, że dokonujesz zakupu istotnych punktów. Dodatkowo, dajesz oświecone upoważnienie na temat zagrożeń związanych z niewłaściwym wykorzystaniem zakupionego produktu.
Andromedical® zarejestrował Andropenis®, Andropeyronie® i Androvacuum® jako urządzenie klasy II w USA do stosowania jako zewnętrzne urządzenie sztywne dla prącia, mające na celu stworzenie lub utrzymanie wystarczającej sztywności prącia do uprawiania stosunków seksualnych.

ODPORNOŚĆ.
Jest to całkowicie ograniczony marketingowo punkt wykorzystywany, dla zmiennych zdrowia publicznego. Andromedical jest jedyną firmą certyfikowaną do zajmowania się ważnymi rzeczami wykorzystywanymi.

TERYTORIA.
Niezależnie od tego, czy chodzi o sprawę z Andromedical S.L., Sąd w Madrycie (Hiszpania, Unia Europejska) będzie z pewnością zręcznie orzekał, w wyniku czego zrzeka się on wszelkich elementów na rzecz wielu innych jurysdykcji, które mogłyby się przydać.

Pin It on Pinterest