Andropeyronie jest naukowo testowany

Badanie z informacją o Andropeyronie dla zakrzywionego penisa

Faza ostrej Peyroniego zarządzania chorobą z urządzeniem trakcyjnym: nierandomizowanym prospektywnym kontrolowanym badaniu z USG korelacji

KONKLUZJE: terapia trakcji prącia (PTT) wydaje się skutecznym leczeniem ostrej fazy (AP) choroby Peyroniego (PD) w zakresie redukcji bólu, spadku krzywizny prącia i poprawy funkcji seksualnych.

Badanie z informacją o Andropeyronie dla zakrzywionego penisa

Zastosowanie urządzenia trakcyjnego prącia zmniejsza zapotrzebowanie na cykle kolenazy u pacjentów z chorobą Peyroniego

WNIOSKI: połączenie stosowania prącia trakcyjnego z kolenazą jest użyteczne w celu zmniejszenia liczby cykli osiągania podobnych rezultatów w literaturze i poprawy opłacalności leczenia

Badanie z informacją o Andropeyronie dla zakrzywionego penisa

Choroba Peyroniego i mechanotransdukcja: Analiza in vitro zmian komórkowych w chorobie Peyroniego w systemie odkształcenia kultur komórkowych

WNIOSKI: to nowatorskie badanie komórek pochodzących od chorych i normalnych ludzkiej tuniki białawej hodowane w mechanicznych napięte środowisko zapewnia dobre dowody naukowe na wykorzystanie prącia urządzenie trakcyjne w Remodeling Peyroniego w tablicy.

Badanie z informacją o Andropeyronie dla zakrzywionego penisa

Nieinwazyjne leczenie w leczeniu choroby Peyroniego

WNIOSKI: rola terapii trakcyjnej w PD jest zatrzymanie progresji blizny, odzyskać długość prącia i obwód, zmniejszenie krzywizny, wzmocnienie funkcji seksualnych i ostatecznie, aby uniknąć lub uprościć operację

Badanie z informacją o Andropeyronie dla zakrzywionego penisa

Korzystanie z urządzenia prącia Extender w leczeniu krzywizny prącia w wyniku choroby Peyroniego. Wyniki badania prospektywnego fazy II

WNIOSKI: w naszej populacji badania przedłużacz prącia produkowane poprawę krzywizny prącia. Odnotowano również znaczne wydłużenie penisa zarówno w wiotki, jak i w stanie rozciągniętym.

Badanie z informacją o Andropeyronie dla zakrzywionego penisa

Czy zewnętrzny penis nosze zmniejszyć Peyroniego prącia krzywizna?

Wnioski: wyniki te sugerują obiecujące wykorzystanie PS [Andropeyronie prącia nosze] w wybranych pacjentów Peyroniego dotkniętych krzywizny prącia bez zaburzeń erekcji.

Badanie z informacją o Andropeyronie dla zakrzywionego penisa

Bezpieczeństwo i wykonalność płytek bogatych w fibryny macierzy wstrzykiwań w leczeniu typowych warunków urologicznych

WYNIKI: u pacjentów z PD z kolejnych obserwacji, 80 (4/5) początkowo zgłaszane subiektywne poprawy ich stopnia krzywizny.

Badanie z informacją o Andropeyronie dla zakrzywionego penisa

Choroba Peyroniego – najnowsze możliwości leczenia

WNIOSKI: leczenie choroby Peyroniego będzie jednym z wyboru pomiędzy pacjentem a specjalistą. Dla tych, którzy nie mogą lub nie zostaną poddane opcji chirurgicznej, Andropeyronie jest prawdziwą alternatywą.

Badanie z informacją o Andropeyronie dla zakrzywionego penisa

Nieinwazyjne leczenie w leczeniu choroby Peyroniego

WNIOSKI: obecnie jest prawdopodobne, w kontekście zabiegów niechirurgicznych, że podejście multimodalne, na przykład połączenie terapii mechanicznych i CCH, jest najbardziej odpowiednim sposobem na przyszłość w zarządzaniu tą chorobą.

Badanie z informacją o Andropeyronie dla zakrzywionego penisa

Przegląd opcji zarządzania chorobą Peyroniego w fazie aktywnej

WNIOSKI: terapia trakcji prącia może poprawić wyniki pacjenta.

Badanie z informacją o Andropeyronie dla zakrzywionego penisa

Prącia rozciąganie w leczeniu choroby Peyroniego: przegląd

WNIOSKI: rozciąganie prącia jest skuteczną terapią dla PD. Dane z ograniczonych prób sugerują rolę PTT i VEDs w zarządzaniu PD, chociaż potrzebne są dalsze badania.

Badanie z informacją o Andropeyronie dla zakrzywionego penisa

Efekt adjunct trakcja mechaniczna na długość prącia u mężczyzn poddawanych podstawowej terapii choroby Peyroniego: przegląd systematyczny i meta-analiza

WNIOSKI: PTT może być obiecującą techniką w celu zmniejszenia utraty długości u mężczyzn poddawanych leczeniu PD. Przyszłe prace powinny być wykonane w celu określenia idealnego czasu i subpopulacji, którzy skorzystają z PTT.

Badanie z informacją o Andropeyronie dla zakrzywionego penisa

Wpływ prącia trakcyjnej i próżniowe erekcji dla choroby Peyroniego w modelu zwierzęcym

WNIOSKI: różne korzyści można zaobserwować z TD i VED w leczeniu PD.

Badanie z informacją o Andropeyronie dla zakrzywionego penisa

Analiza naszych wyników w leczeniu choroby Peyroniés z kolenazy Clostridium histolyticum i modelowania za pomocą przedłużacza penisa

WNIOSKI: CHC zastrzyki i modelowanie w PD zmniejszona krzywizny penisa. Jest to zabieg, który może uniknąć chirurgii prącia dla PD w kilku przypadkach i gdy jest to konieczne, procedura może być mniej inwazyjną operacją.

Badanie z informacją o Andropeyronie dla zakrzywionego penisa

Terapia trakcji prącia i choroba Peyroniego: Przegląd aktualnej literatury na temat stanu techniki

WNIOSKI: prącia urządzenie trakcyjne jest tolerowany, ma minimalny negatywny wynik, a mężczyźni są na ogół zadowoleni z urządzenia.

Badanie z informacją o Andropeyronie dla zakrzywionego penisa

Prącia trakcji terapii choroby Peyroniego-co dowody?

WNIOSKI: Podsumowując, dowody poziomu 2b (zgodnie z Oxford Centre for Evidence-Based Medicine) sugerują, że PTT jest tolerowalne, minimalnie inwazyjne metody dla mężczyzn z PD.

Badanie z informacją o Andropeyronie dla zakrzywionego penisa

Postęp terapeutyczny w leczeniu choroby Peyroniego

WNIOSKI: terapia trakcyjna, jako część podejścia multimodalnego, jest nieużywanym dodatkowym narzędziem zapobiegającymi utracie długości prącia związanej z PD, ale jego skuteczność zależy od zgodności pacjenta.

Badanie z informacją o Andropeyronie dla zakrzywionego penisa

Ocena Pentoksyfiliny ustnej, kolchicyny i prącia trakcji do zarządzania chorobą Peyroniego

WNIOSKI: w sumie, pentoksyfilina i kolchicyna, podjęte z jednoczesnym PTT, przedstawić potencjalnie wygodny, niski koszt, i skuteczne leczenie krzywizny prącia i tablica wynikająca z PD.

Pin It on Pinterest