POLITYKA PRYWATNOŚCI

ANDROMEDICAL SL, z siedzibą w Gran Vía, 4, 28013 Madryt, Hiszpania, Unia Europejska, BARREL: ESB82545096, oświadcza Klientowi, że ANDROMEDICAL SL posiada wyłączne rekordy informacyjne opracowane na podstawie danych otrzymanych z www.andropeyronie.com, a także dodatkowo zgodnie ze swoim obowiązkiem, w celu uzyskania szczegółowych informacji, a także środków zaradczych wykorzystywanych w witrynie www.andropeyronie.com, oprócz zadań marketingowych, a także dodatkowo skupienia się na wysyłaniu wiadomości e-mail oprócz wiadomości z dowolnym systemem posiadanie SMS-ów, UTMS i tak dalej, które mogłyby Cię zainteresować, w celu poszerzenia, a także wzmocnienia naszych produktów, poprzez dostosowanie naszych ofert do twoich potrzeb lub preferencji, w oparciu o badania, a także podział jednostki oprócz szczegóły handlowe nagrane na taśmę w naszych szczegółach w związku z Twoją dostępnością do www.andropeyronie.com, wraz z możliwością dostosowanej nawigacji.

Prywatne szczególnie upoważnia do ulepszenia swoich danych szczegółowych, uzyskanych podczas nawigacji przez www.andropeyronie.com, lub oferowanych w momencie wypełniania każdego rodzaju, wraz ze szczegółami pochodzącymi z połączenia biznesowego, w zautomatyzowanych konkretnych informacjach wysłanych opisanych w naprawdę pierwszy akapit.

Konsument może korzystać ze swoich konstytucyjnych swobód, takich jak uzyskanie dostępu, korekta, wypowiedzenie, a także opór razem ze swobodami obywatelskimi, w celu unieważnienia zezwolenia na ujawnienie indywidualnych informacji przy użyciu wiadomości e-mail dostarczonej w lokalizacji Połączenia.

ANDROMEDICAL S.L. oświadcza, że ​​aby uzyskać dostęp do niektórych składników komponentów lub Rozwiązań na stronie www.andropeyronie.com, można poprosić Osobę o uzupełnienie rodzaju członkostwa lub jakiegokolwiek rodzaju podobnej natury, w której Osoba jest poproszony o zakończenie prywatnych danych. Jest opłacalne dodatkowo, że ANDROMEDICAL S.L. może skorzystać z «cookies», aby potwierdzić, że Klient zamierza ulepszyć swoje usługi.

Zatwierdzając te problemy, Klient wyraża zgodę na wykorzystanie, a także ujawnienie informacji zawartych w plikach przejętych w przeszłości, na rzecz firmy pochodzącej z ANDROMEDICAL S.L. grupa, w celu wysyłania specjalnych promocji wraz z komunikatami marketingowymi i reklamowymi, wszelkiego rodzaju systemem, niepokojącym się produktem i usługami, z których korzysta ta organizacja. Osoba fizyczna jest powiadamiana, że ​​cesja z pewnością nastąpi tak szybko, jak zbierane będą prywatne informacje.

ANDROMEDICAL S.L. jest poświęcony docenieniu Twojej osobistej prywatności oraz wykorzystywaniu twoich danych osobowych w oparciu o cechy plików, a także zadowalaniu jego zadań, aby utrzymać go, a ponadto objąć wszystkie procedury wystarczające do powstrzymania modyfikacji, utraty lub niezatwierdzonego dostępu do, na podstawie tego, co określono w Polityce bezpieczeństwa i szczegółowości zapisów, w tym konkretnych informacji.

Problemy
 Celem tej zgodnej z prawem opieki jest zadbanie o WYMAGANIA UŻYTKOWANIA wraz z ochroną OBRONNOŚCI LUDZI www.andropeyronie.com (»www.andropeyronie.com» w miejscu zamieszkania), nieruchomości mieszkalnej SL ANDROMEDYCZNY (»ANDROMEDICAL» w załączeniu), którego adres to # 6 Grandma Vía, czwarty, 28013 Madryt, Hiszpania, Unia Europejska, telefon +1 646 568 7796 oprócz faksu +1 646 568 7796. Warunki «You» i «Osoba» (»Konsument» w przestrzeganiu) jest wykorzystywana na liście poniżej, aby wyjaśnić wszystkim i / lub organizacjom, które udostępniają tę stronę z jakiegokolwiek powodu.

Korzystanie ze strony internetowej www.andropeyronie.com i / lub jej Przewoźnika wymaga pełnej / całkowitej akceptacji bez wyłączenia każdego Szacunku do Użytku, co sugeruje, że Indywidualny użytkownik musi zrozumieć znaczenie sprawdzania Warunków użytkowania za każdym razem klient przegląda stronę www.andropeyronie.com Łatwość dostępności i / lub wykorzystanie konkretnych rozwiązań podanych użytkownikom na stronie www.andropeyronie.com może podjąć pewne problemy, które w zależności od instancji, alternatywy, zmiany i / lub osiągnięcia niniejsze Warunki użytkowania. Z tego powodu Jednostka, zanim uzyska dostęp do witryny i / lub wykorzysta środki zaradcze wraz z elementami wcześniej ocenianymi, musi przyjrzeć się i zaakceptować problemy określone w przeszłości.

WWW.ANDROPEYRONIE.COM UŻYWAJ I RÓWNIEŻ ROZWIĄZAŃ
 Osoba fizyczna jest zobowiązana do korzystania ze strony internetowej www.andropeyronie.com wraz ze swoimi oferowanymi Firmami za pośrednictwem strony internetowej www.andropeyronie.com, w oparciu o przepisy, potrzeby etyczne, ogólnie przyjęte personalizacje oprócz porządku publicznego, wraz z co jest określone w niniejszych Regards to Usage. Następnie zabronione jest korzystanie ze strony internetowej www.andropeyronie.com lub jej Dostawców w celach niezgodnych z prawem lub wpływów i / lub w stosunku do tego, co określono w niniejszych Zasadach użytkowania, które naruszają elastyczność konstytucyjną i / lub interesy trzeciej strony strony lub które mogłyby w jakikolwiek sposób uszkodzić stronę www.andropeyronie.com lub utrudnić / utrudnić jej rutynowe użytkowanie, lub jej Rozwiązania łatwo oferowane na stronie www.andropeyronie.com, przez resztę Użytkowników, ANDROMEDICAL i / lub jej zdjęcie.

PRAWO DO PERSONALIZACJI DOTYCZĄCYCH UŻYTKOWANIA
 Publikacje ANDROMEDYCZNE mają prawo do jednostronnego dostosowywania, a także bez uprzedniego powiadomienia, wszelkiego rodzaju jednego z warunków tych Pozdrowienia, które ANDROMEDYCZNE myśli o potrzebnych, jak również po tym, jak ostry Lud o osiągniętych modyfikacjach wykorzystujących www. andropeyronie.com

PRAWA AUTORSKIE I RÓWNIEŻ PRAWA AUTORSKIE
 Wszystkie informacje zawarte na stronie www.andropeyronie.com, jej układ graficzny oraz dodatkowo kod języka w HTML, XHTML, JAVA, JSP, Javascript, Flash lub wszelkiego rodzaju inne są chronione prawem autorskim lub różnymi innymi prawami autorskimi. Te konstytucyjne wolności należą w całości do ANDROMEDICAL lub jego licencjodawców. Klienci WWW uzyskujący dostęp do tej strony internetowej mogą zobaczyć informacje zawarte na tej stronie internetowej wraz z pobieraniem lub replikowaniem jej w swoich systemach komputerowych, o ile powielone elementy nie zostaną następnie wysłane do stron trzecich lub zachowane na serwerze sieciowym z łączem do Internetu lub sieci lokalnej. Osoby uzyskujące dostęp do tej strony nie będą, zgodnie z tym, co określono w niniejszych Zasadach, używać, rozpraszać, modyfikować, wysyłać, publikować, odtwarzać lub robić cokolwiek w odniesieniu do dowolnego typu danych, które pojawiają się na stronie www.andropeyronie.com bez uprzedniej zgody od ANDROMEDICAL.

LINKI INTERNETOWE
 Jeśli www.andropeyronie.com jest kierowane przez produkt reklamowy / reklamowy lub strony internetowe osób trzecich, ANDROMEDICAL nie zarządza, nie zatwierdza ani usług, produktów, szczegółów, plików, przedmiotów ani żadnego rodzaju produktów istniejących w strony internetowe 3. wydarzeń. ANDROMEDICAL w związku z tym nie nakłada żadnych zobowiązań w związku z autentycznością części wcześniej omawianych stron internetowych. Istnienie łącza internetowego nie wymaga żadnego rodzaju łącza internetowego między ANDROMEDICALEM a właścicielem stron internetowych, na których mógłby zostać umieszczony link do Internetu.

PROSIMY O UWAGĘ O ZAPEWNIENIE I RÓWNIEŻ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 ANDROMEDICAL NIE GWARANTUJE HARMONOGRAMU LUB LINKI PROCEDURY SWOJEJ STRONY, JEŻELI JEJ ROZWIĄZANIA NIE SĄ DOSTĘPNE DLA KONSUMENTA, PONIEWAŻ PONIEWAŻ NINIEJSZE ZMNIEJSZA ZADANIE ZA PROBLEMY Z JAKIMKOLWIEK RODZAJEM WYNIKAJĄCYM Z NIEOBECNOŚCI HARMONOGRAMU LUB LINKI SWOJEJ STRONY NETTO LUB ROZWIĄZAŃ , ISTNIEJĄCY ANDROMEDYCZNIE PEWNIE OSTATECZNIE WPŁYWA NA OFERTĘ, ZA SWOJE PRAWNE MOŻLIWOŚCI I ZOBOWIĄZANIA, POMOC TECHNICZNA DLA UZYSKANYCH.

Pin It on Pinterest