חנות

50% הנחה עד היום 18/10/2019

Andropeyonie premium set
תוכן של Andropeyronie Premium

1 Andropeyronie + 1 Androcomfort kit + 1 Androrods kit = 1 Penis Extender + 1 ANDROSUPPORT (for Peyronie´s disease) + 31 Androrod + 6 Androcomfort + 6 Androsilicone + 6 Androtop-comfort + 6 Androtop-silicone + 6 Androring + 8  Androfoam + 1 Androruler + 1 Androbag + 1 Sexual Heath ebook + Instructions booklet + 1 Androloop (a penile adjustable loop to help maintain an erection for 30 minutes). Note: Andropeyronie corrects all type of penile curvatures.

עכשיו: 649 ₪

לפני: 1300 ₪. חסוך: 650 ₪

משלוח חינם

Andropeyonie penis extender device for Peyronie disease
תוכן של Andropeyronie

1 Andropeyronie + 1 Androcomfort kit = 1 Penis Extender + 1 ANDROSUPPORT (for Peyronie´s disease) + 20 Androrod + 6 Androcomfort + 6 Androsilicone + 6 Androtop-comfort + 6 Androtop-silicone + 6 Androring + 4 Androfoam + Instructions booklet. Note: Andropeyronie corrects all type of penile curvatures.

עכשיו: 549 ₪

לפני: 1100 ₪. חסוך: 550 ₪

משלוח חינם

Andropeyonie penis extender device for Peyronie disease
תוכן של Androextender Pro

1 Androextender + 1 Androcomfort kit = 1 Penis Extender + 20 Androrod + 6 Androcomfort + 4 Androsilicone + 6 Androtop-comfort + 4 Androtop-silicone + 6 Androring + 4 Androfoam + Instructions booklet. Note: Androextender corrects simple penile curvatures.

עכשיו: 449 ₪

לפני: 900 ₪. חסוך: 450 ₪

משלוח חינם

הנחה זמנית עד חצות

היום(s)

:

שעה(s)

:

דקה(s)

:

השני(s)

ערכות החלפה

Androcomfort Kit

Androcomfort Kit

Androrods Kit

Androrods Kit

Andropieces Extender

Andropieces Extender

Pin It on Pinterest