ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ANDROMEDICAL SL, που βρίσκεται στην 6 Gran Vía, 4η, 28013 Μαδρίτη, Ισπανία, Ευρωπαϊκή Ένωση, BARREL: ESB82545096, φωτίζει τον Πελάτη ότι η ANDROMEDICAL SL διαθέτει αποκλειστικά αρχεία πληροφοριών που αναπτύχθηκαν με τα δεδομένα που έλαβε από την www.andropeyronie.com, σύμφωνα με την υποχρέωσή της, για το στόχο των λεπτομερειών και επιπλέον των διορθωτικών μέτρων που χρησιμοποιούνται στο www.andropeyronie.com, εκτός από τις εργασίες μάρκετινγκ καθώς και επιπλέον εστίαση, που αποτελείται από την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων εκτός από μηνύματα με οποιοδήποτε είδος συστήματος έχοντας SMS, UTMS και ούτω καθεξής, που θα μπορούσαν να σας ενδιαφέρουν, προκειμένου να επεκταθούν και να ενισχύσουν τα προϊόντα μας, προσαρμόζοντας τις προσφορές μας στις ανάγκες ή τις προτιμήσεις σας, με βάση την έρευνα και τη διαίρεση του ατόμου εκτός από εμπορικές λεπτομέρειες ταινία-καταγράφονται στις λεπτομέρειες μας, κατά συνέπεια της προσβασιμότητας σας στο www.andropeyronie.com, μαζί με επιτρέπουν προσαρμοσμένη πλοήγηση.

Ο Ιδιωτικός εξουσιοδοτεί ιδιαιτέρως την αναβάθμιση των δεδομένων των στοιχείων του, που λαμβάνονται καθ ‘όλη τη διάρκεια της πλοήγησης από το www.andropeyronie.com, ή προσφέρεται κατά τη στιγμή της ολοκλήρωσης οποιουδήποτε είδους, μαζί με τα στοιχεία που προέρχονται από την επιχειρηματική σύνδεση, στην αυτοματοποιημένη αποστολή πληροφοριών που περιγράφεται την πραγματική πρώτη παράγραφο.

Ο Καταναλωτής μπορεί να ασκήσει τις συνταγματικές του ελευθερίες για πρόσβαση, διόρθωση, τερματισμό καθώς και αντίσταση μαζί με τις πολιτικές ελευθερίες για την ακύρωση της εξουσιοδότησης για την αποκάλυψη μεμονωμένων πληροφοριών που χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που παρέχεται στη θέση κλήσης.

ANDROMEDICAL S.L. φανερώνει ότι, για την προσβασιμότητα σε κάποια συνιστώσα των εξαρτημάτων ή Λύσεων στη διεύθυνση www.andropeyronie.com, θα μπορούσε να ζητηθεί από το Πρόσωπο να συμπληρώσει τα είδη συμμετοχής ή οποιοδήποτε είδος παρόμοιου χαρακτήρα, στο οποίο το Πρόσωπο είναι ζήτησε να τελειώσει τα προσωπικά του στοιχεία. Είναι επιπλέον βιώσιμο ότι το ANDROMEDICAL S.L. θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει «cookies» για να αναγνωρίσει τον Πελάτη με πρόθεση να βελτιώσει τις υπηρεσίες του.

Με την έγκριση αυτών των προβλημάτων, ο Πελάτης δίνει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση καθώς και για την αποκάλυψη των πληροφοριών που συνίστανται από τα αρχεία που έχουν περάσει στο παρελθόν, σε επιχειρήσεις που προέρχονται από την ANDROMEDICAL S.L. για το σκοπό της αποστολής ειδικών προωθητικών μηνυμάτων μαζί με μηνύματα μάρκετινγκ και διαφήμισης, με οποιοδήποτε είδος συστήματος, με το προϊόν και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν αυτές οι οργανώσεις. Το άτομο ενημερώνεται ότι η μεταβίβαση θα πραγματοποιηθεί με ταχύτητα όσο θα συλλέγονται οι προσωπικές πληροφορίες.

ANDROMEDICAL S.L. είναι αφιερωμένο στην αξιοποίηση της προσωπικής σας προσωπικής μυστικότητας μαζί με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων με βάση το χαρακτηριστικό των αρχείων καθώς και για να ικανοποιήσει τα καθήκοντά της για τη διατήρησή της, επιπλέον να συμπεριλάβει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να σταματήσει η τροποποίηση, η απώλεια ή η μη εγκεκριμένη πρόσβαση σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Πολιτική Ασφάλειας και Ασφάλειας Λεπτομερειών των αρχείων, συμπεριλαμβανομένων των συγκεκριμένων πληροφοριών.

Προβλήματα
 Στόχος αυτής της νόμιμης φροντίδας είναι να φροντίσει για τις ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ μαζί με την προστασία της ΑΜΥΝΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ της www.andropeyronie.com (»www.andropeyronie.com» στην τήρηση του), την οικιστική ιδιοκτησία της ANDROMEDICAL SL («ANDROMEDICAL»), η διεύθυνση του οποίου είναι # 6 Grandma Vía, τέταρτη, 28013 Μαδρίτη, Ισπανία, Ευρωπαϊκή Ένωση, τηλέφωνο +1 646 568 7796 εκτός από το φαξ +1 646 568 7796. Οι όροι «Εσείς» και Το «Πρόσωπο» (“ο Καταναλωτής” στη συμμόρφωση με) χρησιμοποιείται σωστά, όπως αναφέρεται παρακάτω, για να εξηγήσει σε όλους ή / και στην οργάνωση ότι η διαθεσιμότητα αυτού του ιστότοπου για οποιονδήποτε λόγο.

Η χρήση της ιστοσελίδας www.andropeyronie.com ή / και του Μεταφορέα της περιλαμβάνει πλήρη / πλήρη έγκριση χωρίς αποκλεισμό κάθε σεβασμού προς χρήση, γεγονός που υποδηλώνει ότι το άτομο πρέπει να κατανοήσει τη συνάφεια του ελέγχου των Όρων Χρήσης κάθε φορά ο Πελάτης περιστρέφεται με τη διεύθυνση www.andropeyronie.com Η ευκολία προσβασιμότητας ή / και η αξιοποίηση συγκεκριμένων λύσεων που παρέχονται στους Χρήστες στο www.andropeyronie.com μπορεί να αντιμετωπίσει ορισμένα προβλήματα τα οποία, ανάλογα με την περίπτωση, εναλλακτικά, αλλάζουν ή / και επιτυγχάνουν τους παρόντες Όρους Χρήσης. Εξαιτίας αυτού, το άτομο, πριν από την πρόσβαση στον ιστότοπο και / ή τη χρήση των διορθωτικών μέτρων μαζί με τα στοιχεία που είχαν προηγουμένως αξιολογηθεί, πρέπει να ρίξουμε μια ματιά και να δεχτούμε επιπλέον τα προβλήματα που έχουν προσδιοριστεί στο παρελθόν.

WWW.ANDROPEYRONIE.COM ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ
 Το άτομο πρέπει να επωφεληθεί από την ιστοσελίδα www.andropeyronie.com μαζί με τις προσφερόμενες εταιρείες του μέσω της ιστοσελίδας www.andropeyronie.com, βάσει των κανονισμών, των δεοντολογικών αναγκών, των γενικά αποδεκτών εξατομικευμένων προσθηκών εκτός από τη δημόσια τάξη, μαζί με τι καθορίζεται σε αυτές τις Χρήσεις. Στη συνέχεια, απαγορεύεται να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας www.andropeyronie.com ή Παρόχων της, για παράνομους σκοπούς ή επιρροές ή / και σε σχέση με αυτό που ορίζεται σε αυτές αφορά τη χρήση της, ότι παραβιάζει τις συνταγματικές ευελιξίας ή / και τα συμφέροντα τρίτων μέρη ή ότι θα μπορούσε, υπό οποιαδήποτε μορφή, βλάπτει το χώρο www.andropeyronie.com ή να εμποδίσουν / παρεμποδίζουν τη χρήση της ρουτίνας, ή τις λύσεις εύκολα προσφέρεται με www.andropeyronie.com, από τους υπόλοιπους χρήστες, Andromedical ή / και τη φωτογραφία του.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
 Andromedical δημοσιεύσεις το δικαίωμα να προσαρμόσει μονομερώς και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση κάθε είδους είδους ένας από τους όρους των εν λόγω αφορά τη χρήση που Andromedical σκέφτεται απαιτούνται, καθώς επίσης μετά από αυτό απότομη οι άνθρωποι σχετικά με τα επιτευχθέντα τροποποιήσεις που κάνουν χρήση του www. andropeyronie.com

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε www.andropeyronie.com, visuals της διάταξης, καθώς και επιπλέον τον κωδικό γλώσσας της σε HTML, XHTML, JAVA, JSP, Javascript, Flash ή οποιοδήποτε τύπο διάφορα άλλα φυλάσσονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή διάφορα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας νομικά δικαιώματα. Αυτές οι συνταγματικές ελευθερίες ανήκουν αποκλειστικά στην ANDROMEDICAL ή στους δικαιοπαρόχους της. Οι διαδικτυακοί πελάτες που επισκέπτονται αυτήν την τοποθεσία Web ενδέχεται να δουν τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο μαζί με τη λήψη ή την αναπαραγωγή τους στα συστήματα συστημάτων τους, εφόσον τα αντίγραφα δεν αποστέλλονται στη συνέχεια σε τρίτους ή διατηρούνται σε ένα διακομιστή ιστού με σύνδεση στο Διαδίκτυο ή σε ένα δίκτυο περιοχής. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο δεν θα έχουν δικαίωμα σε αυτά που καθορίζονται σε αυτά τα σχετικά με τη χρήση, να διασκορπίσουν, να τροποποιήσουν, να στείλουν, να απελευθερώσουν, να αναδημιουργήσουν ή να κάνουν οτιδήποτε τύπου μεταξύ των λεπτομερειών που εμφανίζονται στο www.andropeyronie.com χωρίς προηγούμενη έγκριση από την ANDROMEDICAL.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
 Εάν η διεύθυνση www.andropeyronie.com παραπέμπεται από διαφημιστικό / διαφημιστικό προϊόν ή ιστοσελίδες τρίτων, η ANDROMEDICAL δεν διαχειρίζεται ούτε εγκρίνει ούτε τις υπηρεσίες, τα προϊόντα, τις λεπτομέρειες, τα αρχεία, τα αντικείμενα ή οποιοδήποτε είδος προϊόντος που υπάρχει στο τις ιστοσελίδες του 3ου γεγονότος. Συνεπώς, η ANDROMEDICAL δεν φέρνει καμία υποχρέωση σε κανένα πρόβλημα για την αυθεντικότητα των τμημάτων των ιστοτόπων που συζητήθηκαν προηγουμένως. Η ύπαρξη διαδικτυακού συνδέσμου δεν χρειάζεται κανενός είδους δικτυακό σύνδεσμο μεταξύ της ANDROMEDICAL μαζί με τον κάτοχο των ιστοσελίδων του διαδικτύου όπου θα μπορούσε να τοποθετηθεί ο σύνδεσμος στο διαδίκτυο.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
 Andromedical ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Ή LINK ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ SITE του ούτε λύσεις ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, μαζί με τα ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΥΤΟ μειώνεται ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ LINK τής NET ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή SOLUTIONS , ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΚΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ Παράλληλα με τις ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥΣ.

 

Pin It on Pinterest