ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Ειδική προσφορά για το καλοκαίρι του 2019

Andropeyonie penis extender device for Peyronie disease
Περιεχόμενο του PRO

1 Androextender + 1 Androcomfort kit = 1 Προεκτάσεις πέους + 20 Androrod + 6 Androcomfort + 4 Androsilicone + 6 Androtop-comfort + 4 Androtop-silicone + 6 Androring + Εγχειρίδιο οδηγιών. Σημείωση: Το Androextender διορθώνει τις απλές καμπυλώσεις του πέους.

andro-extender

€ 99. Δωρεάν αποστολή

Εξοικονομήστε € 50 σε κιτ

Andropeyonie penis extender device for Peyronie disease
Περιεχόμενο του PEYRONIE

1 Andropeyronie + 1 Androcomfort kit = 1 Προεκτάσεις πέους + 1 ANDROSUPPORT (για τη νόσο του Peyronie) + 20 Androrod + 6 Androcomfort + 6 Androsilicone + 6 Androtop-comfort + 6 Androtop-silicone + 6 Androring + Εγχειρίδιο οδηγιών. Σημείωση: Το Andropeyronie διορθώνει όλους τους τύπους καμπυλότητας του πέους.

andro-peyronie

€ 125. Δωρεάν αποστολή

Εξοικονομήστε € 100 σε κιτ

Andropeyonie premium set
Περιεχόμενο του PEYRONIE PREMIUM

1 Andropeyronie + 1 Androcomfort kit + 1 Androrods kit = 1 Προεκτάσεις πέους + 1 ANDROSUPPORT (για τη νόσο του Peyronie) + 31 Androrod + 6 Androcomfort + 6 Androsilicone + 6 Androtop-comfort + 6 Androtop-silicone + 6 Androring + 1 Androruler + 1 Androbag + 1 eBook της Σεξουαλικής Υγείας + Εγχειρίδιο οδηγιών. Σημείωση: Το Andropeyronie διορθώνει όλους τους τύπους καμπυλότητας του πέους.

andro-peyronie

€ 149. Δωρεάν αποστολή

Εξοικονομήστε € 150 σε κιτ

1 εκατομμύριο χρήστες

Κλινικά δοκιμασμένο

l

7000 ουρολόγοι μας συνιστούν

χρόνια στην Ουρολογία

Σετ ανταλλακτικών

Androcomfort Kit

Androcomfort Kit

Androrods Kit

Androrods Kit

Andropieces Extender

Andropieces Extender

w

Ιατρική υποστήριξη

Άνετη τεχνολογία

Χωρίς παρενέργειες

Γρήγορα αποτελέσματα

Pin It on Pinterest