Ουρολογικά Επιμηκυντές Πέους

(για τη νόσο του Peyronie)

Andropeyonie penis extender device for Peyronie disease
Περιεχόμενο του PRO

1 Androextender + 1 Androcomfort kit = 1 Προεκτάσεις πέους + 20 Androrod + 6 Androcomfort + 4 Androsilicone + 6 Androtop-comfort + 4 Androtop-silicone + 6 Androring + Εγχειρίδιο οδηγιών

andro-extender

€ 99. Δωρεάν αποστολή

Εξοικονομήστε € 50 σε κιτ

Andropeyonie penis extender device for Peyronie disease
Περιεχόμενο του GOLD

1 Andropeyronie + 1 Androcomfort kit = 1 Προεκτάσεις πέους + 1 ANDROSUPPORT (για τη νόσο του Peyronie) + 20 Androrod + 6 Androcomfort + 6 Androsilicone + 6 Androtop-comfort + 6 Androtop-silicone + 6 Androring + Εγχειρίδιο οδηγιών

andro-peyronie

€ 149. Δωρεάν αποστολή

Εξοικονομήστε € 50 σε κιτ

Andropeyonie premium set
Περιεχόμενο του PREMIUM

1 Andropeyronie + 1 Androcomfort kit + 1 Androrods kit = 1 Προεκτάσεις πέους + 1 ANDROSUPPORT (για τη νόσο του Peyronie) + 31 Androrod + 6 Androcomfort + 6 Androsilicone + 6 Androtop-comfort + 6 Androtop-silicone + 6 Androring + 1 Androruler + 1 Androbag + 1 eBook της Σεξουαλικής Υγείας + Εγχειρίδιο οδηγιών

andro-peyronie

€ 199. Δωρεάν αποστολή

Εξοικονομήστε € 100 σε κιτ

1 εκατομμύριο χρήστες

Κλινικά δοκιμασμένο

l

7000 ουρολόγοι μας συνιστούν

χρόνια στην Ουρολογία

Ανταλλακτικά κιτ

Androcomfort Kit

Androrods Kit

Androreplacement extender

w

Ιατρική υποστήριξη

Άνετη τεχνολογία

Χωρίς παρενέργειες

Γρήγορα αποτελέσματα