Andropeyronie je vědecky testovaná

studovat s informacemi o Andropeyronie pro zakřivený penis

Řízení nemocí v akutní fázi Peyronie s napínacím zařízením: Nenahodirovaný perspektivní řízený zkušební proces s ultrazvukovou korelací

Závěry: předkožky trakční terapie (PTT) se jeví jako účinná léčba akutní fáze (AP) peyronie (PD) z hlediska snížení bolestivosti, snížení zakřivení předkožky a zlepšení sexuální funkce.

studovat s informacemi o Andropeyronie pro zakřivený penis

Použití peniličního napínacího zařízení snižuje potřebu cyklů kollagenázy u pacientů s Peyronieovou chorobou

ZÁVĚRY: kombinace použití penile napínacího zařízení s collagenázou je užitečná pro snížení počtu cyklů, které dosahují podobných výsledků jako v literatuře, a zlepšení nákladové efektivity léčby

studovat s informacemi o Andropeyronie pro zakřivený penis

Peyronieho nemoc a mechanotransdukce: analýza buněčných změn Peyronie v buněčném kmeni v systému buněčné kultury

ZÁVĚRY: Tato novátorská studie o buňkách odvozených z nemocných a běžných lidských Tunica albuginea kultivovaných v mechanickém napjatém prostředí poskytuje dobré vědecké důkazy pro použití penilní napínací funkce v Peyronieově remodelaci plaku.

studovat s informacemi o Andropeyronie pro zakřivený penis

Neinvazivní léčba při řízení Peyronieho onemocnění

ZÁVĚRY: úlohou trakčních terapií v PD je zastavit postup zjizvnění, obnovit penilitu a nosník, snížit zakřivení, zvýšit sexuální funkci a nakonec předejít nebo zjednodušit chirurgii

studovat s informacemi o Andropeyronie pro zakřivený penis

Použití zařízení penile Extender v léčbě penile zakřivení v důsledku Peyronieho onemocnění. Výsledky výhledové studie pro etapu II

ZÁVĚRY: v naší studijní populaci se penilační zařízení produkováno vylepšením penilované křivosti. Zaznamenalo se také výrazné prodloužení penisu jak ve flidu, tak v napjatým stavu.

studovat s informacemi o Andropeyronie pro zakřivený penis

Může externí nosítka penisu redukovat Peyronieho zakřivení?

ZÁVĚRY: tyto výsledky naznačují slibné použití PS [Andropeyronie penilní nosítka] ve vybraných pacientech Peyronie zasažených penilní křivinou bez erektilní dysfunkce.

studovat s informacemi o Andropeyronie pro zakřivený penis

Bezpečnost a proveditelnost injekcí bohatých fibrin maticové injekce pro léčbu běžných podmínek urologických

VÝSLEDKY: u pacientů s PD s následným následováním, 80 (4/5) zpočátku vykázali subjektivní zlepšení v jejich stupni křivosti.

studovat s informacemi o Andropeyronie pro zakřivený penis

Peyronieho nemoc – poslední léčebné možnosti

ZÁVĚRY: léčba Peyronieho onemocnění bude jednou z voleb mezi pacientem a specialistou. Pro ty, kteří nemohou nebo nechtějí podstoupit chirurgickou volbu, je Andropeyronie opravdová alternativa.

studovat s informacemi o Andropeyronie pro zakřivený penis

Neinvazivní léčba při řízení Peyronieho onemocnění

ZÁVĚRY: v současné době je pravděpodobné, že v kontextu nechirurgických léčebných postupů je nejvhodnějším způsobem řízení této podmínky multimodální přístup, například kombinace mechanických terapií a CCH.

studovat s informacemi o Andropeyronie pro zakřivený penis

Přezkoumat možnosti správy pro nemoc v aktivním stádiu Peyronie

ZÁVĚRY: penile trakční terapie může zlepšit výsledky pacienta.

studovat s informacemi o Andropeyronie pro zakřivený penis

Penile natažený jako léčba na Peyronieho chorobu: přezkum

ZÁVĚRY: protažení penile je efektivní terapií pro PD. Údaje z omezených pokusů naznačují roli pro PTT a VEDs v řízení PD, i když je zapotřebí dalšího výzkumu.

studovat s informacemi o Andropeyronie pro zakřivený penis

Vliv Adjunční mechanické trakce na délku penile u mužů podrobujících se prvotních ošetření Peyroniovy nemoci: systematický přezkum a meta-analýza

ZÁVĚR: PTT může být slibná technika, která sníží délku ztráty u mužů, kteří procházejí v režimu PD. Budoucí práce by měly být provedeny s cílem zjistit ideální načasování a subpopulace, které by měly prospěch z PTT.

studovat s informacemi o Andropeyronie pro zakřivený penis

Vliv penile na trakčního a vakuového zařízení na Peyronieho chorobu v modelu zvířete

ZÁVĚRY: u TD a VD lze pozorovat různé přínosy pro léčbu PD.

studovat s informacemi o Andropeyronie pro zakřivený penis

Analýza našich výsledků při léčbě Peyroniés onemocnění s Clostridium histolyticum collagenáza a modelování pomocí rozšíření penisu

ZÁVĚR: injekce CHC a modelování v PD snížily zakřivení penisu. Jedná se o léčbu, která se může vyhnout trestnému zákroku pro PD v několika případech a v případě potřeby může být procedura méně invazivní chirurgií.

studovat s informacemi o Andropeyronie pro zakřivený penis

Penile trakční terapie a Peyroniova nemoc: stav uměleckého hodnocení současné literatury

ZÁVĚRY: penilní napínací zařízení je přípustné, má minimální nepříznivý výsledek a muži jsou s přístrojem obecně spokojeni.

studovat s informacemi o Andropeyronie pro zakřivený penis

Penilní trakční terapie pro Peyronieho nemoc – Jaké jsou důkazy?

Závěr: důkazy na úrovni 2b (podle oxfordského centra pro léky založené na důkazech) naznačují, že PTT je přijatelná, minimálně invazivní metoda pro muže s PD.

studovat s informacemi o Andropeyronie pro zakřivený penis

Léčebné pokroky při léčbě Peyronieho onemocnění

Závěry: trakční terapie jako součást multimodálního přístupu je nepoužitý doplňkový nástroj pro prevenci ztráty délky předkožky, která souvisí s PD, ale její účinnost závisí na shodě pacienta.

studovat s informacemi o Andropeyronie pro zakřivený penis

Hodnocení ústní Pentoxifylline, kolchicin a penile pro řízení onemocnění Peyronie

ZÁVĚRY: celkem, pentoxifylline a colchicin, které jsou převzaty s průvodním přízvukem, představují potenciálně výhodné, nízké náklady a účinné ošetření penilních křivosti a plaketu, které je výsledkem PD.

Pin It on Pinterest