ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ANDROMEDICAL SL, se nachází na 6 Gran Vía, 4., 28013 Madrid, Španělsko, Evropská unie, BARREL: ESB82545096, osvícuje zákazníka, že ANDROMEDICAL SL má exkluzivní informační záznamy vytvořené s údaji získanými z www.andropeyronie.com, spolu s dalšími v rámci své povinnosti, za účelem podrobností a dále opravných prostředků využívaných na www.andropeyronie.com, kromě marketingových pracovních míst, jakož i dodatečného zaměření se na zasílání e-mailů a zpráv s jakýmkoli systémem s SMS, UTMS a tak dále, což by mohlo být vaším zájmem, s cílem rozšířit a podpořit naše produkty, přizpůsobením našich obchodů vašim potřebám nebo preferencím, založeným na výzkumu a také na rozdělení jednotlivců, komerční detaily pásku-zaznamenané v našich údajích v důsledku vaší dostupnosti na www.andropeyronie.com, spolu s povolit přizpůsobené navigaci.

Soukromí zejména povoluje zdokonalení svých údajů o údajích získaných během navigace společností www.andropeyronie.com nebo nabízených v době vyplňování jakéhokoli druhu, spolu s podrobnostmi pocházejícími z obchodního spojení, v automatizovaných specifických informacích, které jsou popsány v tomto článku. první odstavec.

Spotřebitel může vykonávat své ústavní svobody přístupu k opravě, ukončení, jakož i dalšímu odporu spolu s občanskými svobodami, aby zrušil autorizaci zpřístupnění jednotlivých informací s využitím e-mailu dodaného v místě volání.

ANDROMEDICAL S.L. upozorňuje, že za účelem přístupu k některé složce komponent nebo řešení na www.andropeyronie.com může být Osoba požádána o doplnění druhů členství nebo jakéhokoli druhu podobného charakteru, ve kterém je Osoba požádal, aby dokončil své osobní údaje. Navíc je životaschopné, že ANDROMEDICAL S.L. mohl využít „cookies“ k tomu, aby Klienta uznal za účelem zlepšení svých služeb.

Schválením těchto problémů dává Klient souhlas s použitím, stejně jako zveřejnění informací, které se skládaly ze souborů, které byly v minulosti převzaty, k podnikání pocházejícímu z ANDROMEDICAL S.L. za účelem vyslání speciálních propagačních akcí spolu s marketingovými a reklamními sděleními, jakýmkoli druhem systému, trápením produktu a služeb, které tato organizace používá. Jednotlivec je upozorněn na to, že k odbavení dojde jistě tak rychle, jak je shromažďována soukromá informace.

ANDROMEDICAL S.L. je věnován k ocenění vašeho konkrétního osobního soukromí spolu s používáním osobních údajů založených na vlastnostech souborů, spolu s potěšením jeho úkolů udržovat je navíc k tomu, aby dále zahrnovaly všechny dostatečné postupy k zastavení úpravy, ztráty nebo neschváleného přístupu. na základě toho, co je uvedeno v Politice bezpečnosti a zabezpečení údajů, včetně specifických informací.

Problémy
 Cílem této zákonné péče je postarat se o ŽÁDOSTI O POUŽITÍ spolu s tím, že bude chránit také OBRANU LIDÍ www.andropeyronie.com (»www.andropeyronie.com» v souladu s), rezidenční nemovitost ANDROMEDICAL SL (»ANDROMEDICAL» v držbě), jehož adresa je # 6 Grandma Vía, čtvrtá, 28013 Madrid, Španělsko, Evropská unie, telefon +1 646 568 7796 kromě faxu +1 646 568 7796. Pojmy «vy» a «Osoba» (»Spotřebitel» v souladu s) je využívána níže uvedeným právem, aby vysvětlila každému a / nebo organizaci, která tyto stránky poskytuje z jakéhokoli důvodu.

Využití internetové stránky www.andropeyronie.com a / nebo jejího dopravce zahrnuje úplné / úplné schválení bez jakéhokoli vyloučení každého Respektu k užívání, což naznačuje, že jednotlivec potřebuje pokaždé pochopit význam kontroly Podmínek používání. Klient obchází www.andropeyronie.com Snadnost přístupu a / nebo využití konkrétních řešení poskytnutých Uživatelům na www.andropeyronie.com může mít za následek určité problémy, které v závislosti na instanci, alternativě, změně a / nebo dosažení těchto Podmínek používání. Z tohoto důvodu musí jednotlivec, předtím, než vstoupí na stránky a / nebo využije opravné prostředky spolu s prvky dříve vyhodnocenými, nahlédnout a dodatečně přijmout problémy uvedené v minulosti.

 
WWW.ANDROPEYRONIE.COM POUŽITÍ A TAKÉ ŘEŠENÍ
 Jednotlivec je povinen využít internetové stránky www.andropeyronie.com spolu se svými nabídnutými společnostmi prostřednictvím internetových stránek www.andropeyronie.com, založených na předpisech, etických potřebách, obecně přijatých personalizacích a veřejném pořádku. co je uvedeno v těchto S pozdravem k použití. Následně je zakázáno využívat webové stránky www.andropeyronie.com nebo jejích Poskytovatelů k nezákonným účelům nebo vlivům a / nebo proti tomu, co je uvedeno v těchto Podmínkách užívání, které porušují ústavní flexibilitu a / nebo zájmy třetích osob. strany, které by mohly poškodit webovou stránku www.andropeyronie.com nebo bránit jeho rutinnímu používání, nebo jeho řešení, která jsou snadno nabízena na stránkách www.andropeyronie.com, zbytkem uživatelů, ANDROMEDICAL a / nebo jejich fotografií.

PRÁVO PERSONALIZOVAT S OHLEDEM NA POUŽITÍ
 Publikace ANDROMEDICAL mají právo jednostranně a bez předchozího upozornění přizpůsobit jakýkoli druh podmínek jedné z těchto podmínek, které ANDROMEDICAL uvažuje o potřebě, stejně tak jako po tomto ostrém Lidé o dosažených úpravách využívajících www. andropeyronie.com

AUTORSKÉ PRÁVA A TAKÉ COPYRIGHT
 Veškeré informace obsažené na www.andropeyronie.com, jejich vizuální dispozice a navíc jeho kód jazyka v HTML, XHTML, JAVA, JSP, Javascript, Flash nebo jakýkoliv jiný typ jsou chráněny autorskými právy nebo jinými právy autorskými. Tyto ústavní svobody náleží výhradně společnosti ANDROMEDICAL nebo jejím poskytovatelům licencí. Weboví klienti, kteří přistupují na tuto webovou stránku, mohou vidět informace obsažené na této internetové stránce spolu se stahováním nebo replikací v systémech počítačového systému, pokud nejsou duplikované prvky následně odeslány třetím stranám nebo zachovány na webovém serveru s odkazem. k síti nebo síti. Jednotlivci, kteří přistupují na tuto webovou stránku, nebudou mít právo na to, co je uvedeno v těchto Zásadách, používat, rozptýlit, upravovat, odesílat, vydávat, znovu vytvářet nebo provádět cokoli, s jakýmkoli typem typu, který se objevuje na stránkách www.andropeyronie.com bez předchozího souhlasu od společnosti ANDROMEDICAL.

WEBOVÉ ODKAZY
 Pokud je společnost www.andropeyronie.com označena reklamním nebo propagačním produktem nebo webovými stránkami třetích stran, společnost ANDROMEDICAL nespravuje, neschvaluje ani nemá služby, produkty, podrobnosti, soubory, položky nebo jakýkoli druh druhu produktu existujícího v internetové stránky 3. akcí. ANDROMEDICAL tedy nepřináší žádnou povinnost za jakýchkoli problémů za pravost částí dříve diskutovaných webových stránek. Existence internetového odkazu nepotřebuje žádný druh webového odkazu mezi ANDROMEDICAL a majitelem internetových stránek, kde by mohl být internetový odkaz umístěn.

PROSÍM, PROSÍM, PROHLÁŠENÍ O ZABEZPEČENÍ A ZODPOVĚDNOSTI
 ANDROMEDICAL NEZARUČUJE HARMONOGRAM NEBO ŘÍZENÍ ŘÍZENÍ JEJÍHO STRÁNKY NEBO JEJICH ŘEŠENÍ K DISPOZICI PRO SPOTŘEBITELE. , JINÉ AROMEDICKÉ URČITÉ JSOU VYHODNOCUJÍ NA PONUKU, JEJÍ ZÁKONNÉ KAPACITY Spolu se ZÁVAZKY, TECHNICKÝMI POMOCÍM TĚMTO VPLYVŮM.

Pin It on Pinterest