Andropharma Curvature x4

99

Tillskott för korrigering av peniskrökning

Ett tillskott av Andromedical utformat för dem som har problem med Peyronies sjukdom samt peniskrökning. (PubMed)

Artikelnr: 2985

Beskrivning

4 lådor / 4 månader försörjning
(PubMed1), (PubMed2), (PubMed3)